عناوين مطالب سایت
مثل آن صندلی تک، کنج آن حیاط خلوت رو به خیابان

ما باختیم اما باید قبول کرد، شکست ما انکار عشق نیست....

راه

دل

جوانی

!New name

ما بر سر آن عهد که بستیم، هستیم.

باختیم آخر بازی همگی دست زدند

نه

قفلم

افغانستان

روز دختر

پارادوکس دلچسب بغض و لبخند

حرفی از عقل بد اندیش به یک مست زدند، باختیم آخر بازی همگی دش

خیری ندیده ایم ازین اختیار ها. (؟!)

بین بومدن و نبودن....

به رقیه....

کپشنی که حذف شد...

دل نانشینی این روزها

باشد که تراورد در ما همه تو

دخترک دوست داشتنی نخواستنی ات حرف ها دارد....

1.ادبیات

حرف هایی که حرفش را زده بودم!

دختردایی جان

آن سان که دوست میدارم دوست داشته شوم

سه گفتار!!!

کیبردفن

نکند این همه بد قلب مرا سست کند.....

حرفی از عقل بداندیش به یک مست زدند

تو بمان با من،تنها تو بمان

کاشکی بد نشود آخر این قصه بد

نکند رخنه کند در دل ایمانم شک.....

نگا کن واسه اینکه تو با منی،چجوری خدا رو بغل میکنم

برای نگار

سلام پاییز عزیزم :)

:)

خالی ام....

:)

مستقل اگر نیستی،انتخاب کن نقطه اتصالت را :)

نزار قبانی بخوانید

هفت راه تردید،هشت کن ابرو را

که به غیر با تو بودن ،......

ما جهانی شبیه هم بودیم

چرا اینقدر؟

دل به دل راه داره.......

دخترک

دو کلوم حرف منطقی

Do not go gentle into that good night

خوب بد؟! بدخوب؟! خنثی دوست نداشتنی.

روزای پر از تضاد!

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0045 ثانیه